۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

با درودهای فراوان!

به وبلاگ رادیو صدای ایران(هوستون) خوش آمدید!رادیو صدای ایران-هوستون، یک رسانۀ ملی است.دیدگاه های مهمانان و برنامه گذاران رادیو صدای ایران-هوستون،

الزاما دیدگاه های مدیریت و کارکنان رادیو صدای ایران-هوستون نمی باشد.
-------------------------------------------------------------------
هم میهنان!
از آنجا که در میهن ما صدای رادیو صدای ایران فیلتر شده است،
برای شکستن فیلتر به نشانی های زیر بروید و دستور عمل های داده شده را اجرا کنید:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------رادیو صدای ایران-هوستون، یک رسانۀ ملی است

که صدای آزادیخواهان ایران رابه گوش

ایرانیان در سرتاسر جهان می رساند.----------------------------------

۱۳۸۹ فروردین ۷, شنبه


شاهزادۀ ایرانیان در جمهوری فدرال آلمان:

گزارش های اختصاصی رادیو صدای ایران-هوستون

از سفر شاهزاده رضا پهلوی به آلمان

---------------

گفتگوی اختصاصی رادیو صدای ایران-هوستون


باشاهزاده رضا پهلویدر آلمان:سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی بزبان انگلیسی در کنفرانس مطبوعاتی در شهر بُن، واقع در جمهوری فدرال آلمان که به بررسی نقض حقوق بشر در ایران زیر چکمۀ های خونریز ملایان اختصاص داشت بخش نخست سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی بزبان انگلیسی در کنفرانس مطبوعاتی در شهر بُن، واقع در جمهوری فدرال آلمان که به بررسی نقض حقوق بشر در ایران زیر چکمۀ های خونریز ملایان اختصاص داشت .


بخش نخست:
بخش دوم:
پاسخ شاهزاده رضا پهلوی به پرسش در بارۀ رابطۀ نقض حقوق بشر در ایران و برنامۀ اتمی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده در شهر بُن، واقع در جمهوری فدرال آلمان:

سخنان صریح شاهزاده رضا پهلوی خطاب به گروهی از ایرانیان در شهر بُن، واقع در جمهوری فدرال آلمان:

گفتگوی رادیو صدای ایران-هوستون با بانو مینا احدی،عضو کمیتۀ بین المللی علیه سنگسار و اعدام:بانو مینا احدی